Từ đó, ngành nông nghiệp chuyển mục tiêu tăng sản lượng sang tăng giá trị và hiệu quả khi diện tích đất nông nghiệp có xu hướng giảm.

Chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Người sản xuất thường đầu tư nhiều nhằm tăng sản lượng để trúng mùa và kỳ vọng giá cả tăng (trúng giá) mà chưa quan tâm đến kiểm soát chi phí đầu vào để giảm giá thành. Trong bối cảnh hiện nay, khi giá phân bón, thuốc tăng thì chúng ta cần sớm xoay trục theo hướng giảm sử dụng phân, thuốc hóa học mà chuyển sang dùng vi sinh để sản xuất sản phẩm chất lượng cao, tăng giá bán, tăng hiệu quả dù năng suất có giảm.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, vai trò của thương lái rất quan trọng đối với nền nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún như hiện nay, nên cần bỏ định kiến "thương lái ép giá nông dân" để mối quan hệ giữa thương lái và nông dân được tốt đẹp. Chỉ khi nào Việt Nam có nền sản xuất lớn thì vai trò của thương lái mới không còn. Muốn sản xuất lớn, hạ giá thành, cần vai trò của hợp tác xã, từ đó tạo ra vùng nguyên liệu lớn để tiếp tục liên kết với doanh nghiệp, ổn định đầu ra. 

N.Ánh