Mưa nhiều giờ ở Cần Thơ

Mưa trắng trời tại Bạc Liêu

Từ khoảng 8 giờ sáng nay, 13-4, mưa bất ngờ đổ xuống hầu hết các tỉnh, thành ở miền Tây Nam bộ. Nhiều nơi, mưa kéo dài đến hơn 14 giờ cùng ngày vẫn chưa tạnh, dù không lớn.

CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 3.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 4.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 5.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 6.

Mưa trên địa bàn tỉnh An Giang

CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 7.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 8.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 9.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 10.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 11.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 12.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 13.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 14.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 15.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 16.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 17.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 18.

Mưa trắng trời ở Đồng Tháp

CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 19.
CLIP: Mưa trắng trời từ sáng tới chiều ở miền Tây - Ảnh 20.

Cần Thơ mưa diễn ra trong nhiều giờ liền

TÂM MINH - NHA MÂN - CÔNG TUẤN - PHÚC NGUYÊN - THỐT NỐT