VIDEO: Rừng thông tuyệt đẹp "chết tức tưởi" vì dự án sân golf của Tập đoàn FLC

Hoàng Thanh – Ngọc Lý – Duy Phú