Triều cường vượt báo động 3 khiến cuộc sống của người dân và học sinh đến trường gặp không ít khó khăn. Lực lượng chức năng và đích thân tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã có mặt tại các điểm ngập sâu để thăm hỏi, giúp đỡ người dân:

Dưới đây là những hình ảnh và clip triều cường khủng khiếp tại TP Cần Thơ trong mấy ngày qua:

Clip triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ

CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 2.

Tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường có mặt tại những điểm ngập sau để thăm hỏi, động viên người dân

CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 3.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 4.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 5.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 6.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 7.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 8.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 9.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 10.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 11.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 12.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 13.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 14.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 15.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 16.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 17.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 18.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 19.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 20.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 21.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 22.
CLIP: Triều cường khủng khiếp ở Cần Thơ - Ảnh 23.

Triều cường vượt mức báo động 3 khiến nhiều tuyến đường bị "nhấn chìm"

Phóng sự ảnh - clip: TRẦN QUÂN