Theo kết quả công bố, về CPH DNNN, lũy kế đến hết tháng 7-2019 mới đạt 28% (1/4 kế hoạch). Cụ thể đến hết quý II/2019 có 35/127 DN thuộc danh mục phải CPH theo quy định đã đề ra. Như vậy tiến độ CPH chưa đạt được kế hoạch đề ra, số lượng DN còn phải CPH là 92/127 DN.

Về tình hình thoái vốn, theo Quyết định số 1232 của Thủ tướng, năm 2019 phải thực hiện thoái vốn tại 62 DN. Tính đến hết quý II, có 9 DN thuộc danh mục ban hành theo Quyết định 1232 thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỉ đồng, thu về 1.657 tỉ đồng. Trong đó Bộ Xây dựng thoái vốn tại Tổng Công ty Viglacera với giá trị sổ sách 690 tỉ đồng, thu về 1.587 tỉ đồng. Lũy kế từ năm 2017 đến hết quý II/2019, cả nước đã thoái 3.785 tỉ đồng, thu về 110.392 tỉ đồng.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, cơ quan này đã công khai danh sách 747 DN CPH chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong đó đến hết quý II/2019 vẫn còn 622 DN chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết. Bộ Tài chính cũng đã rà soát, bổ sung 158 DN vào danh sách các DN CPH phải thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Như vậy, đến nay còn 780 DN CPH phải thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết này.

Về nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong CPH, thoái vốn DNNN, ông Đặng Quyết Tiến đánh giá một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN. "Vai trò, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu DN, đơn vị còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của DN, công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật, bảo đảm nguyên tắc thị trường, chống lợi ích nhóm trong CPH và thoái vốn nhà nước" - ông Tiến nhấn mạnh.

Ông Tiến cũng chỉ rõ quá trình CPH DNNN cần có nhiều thời gian để xử lý vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động trong giai đoạn trước CPH làm kéo dài thời gian thực hiện việc này. Đặc biệt là vấn đề xác lập hồ sơ pháp lý đất đai do UBND địa phương thực hiện chậm, kéo dài thời gian hơn so với quy định dẫn đến các DN phải điều chỉnh tiến độ CPH.

Từ thực tiễn trên, lãnh đạo Cục Tài chính DN cho biết thời gian tới, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN chịu trách nhiệm đôn đốc các tập đoàn, tổng công ty, DNNN triển khai thực hiện phương án CPH, thoái vốn, cơ cấu lại đã được phê duyệt. Các DNNN thuộc diện CPH cần khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng; từ đó lập phương án sử dụng đất theo quy định trình UBND các địa phương có ý kiến về phương án và giá đất để cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị DN theo đúng quy định.

Minh Chiến