Theo Nghị quyết số 681/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) quyết nghị ông Nguyễn Doãn Anh chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu QH TP Hà Nội đến đoàn đại biểu QH tỉnh Nghệ An. Trước đó, ông Nguyễn Doãn Anh đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 4.

Công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về công tác cán bộ - Ảnh 1.

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Quochoi

Tại Nghị quyết số 682/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ QH quyết nghị ông Nguyễn Hồng Thái chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu QH tỉnh Phú Thọ đến đoàn đại biểu QH TP Hà Nội. Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đã được bộ trưởng Bộ Quốc Phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội.

Trong Nghị quyết số 683/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ QH quyết nghị ông Trần Lưu Quang chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu QH tỉnh Tây Ninh đến đoàn đại biểu QH TP HCM. Trước đó, ông Trần Lưu Quang đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

B.T.V