Ngày 7-10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam.

Theo Quyết định số 585 của Tổng TTCP, thời kỳ thanh tra sẽ từ năm 2012 đến 2018, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ này.

Quyết định cũng nêu rõ, thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế kể từ thời điểm công bố quyết định thanh tra.

Tổng TTCP giao ông Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Cục I - TTCP) làm Trưởng đoàn thanh tra; ông Trịnh Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra, làm Phó trưởng đoàn; ông Phạm Hùng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, Cục I, làm Phó trưởng đoàn; cùng với 7 thành viên khác.

Đồng thời, giao Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra giúp Tổng TTCP thực hiện việc giám sát hoạt động thanh tra của Đoàn thanh tra theo quy định.

Lãnh đạo TTCP yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra.

Minh Phong