Bộ Tài chính vừa có trả lời kiến nghị cử tri TP Hải Phòng về đề xuất quy định niêm yết giá, công khai giá đối với các mặt hàng sản xuất có tính định kỳ như nước mắm, dầu ăn. Bên cạnh đó, cần có bảng niêm yết giá công khai các loại thuốc thiết yếu đặt ở cửa hàng thuốc đề người dân dễ dàng nắm được thông tin.

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho rằng cử tri đặt ra vấn đề cần có những quy định đặc thù đối với các mặt hàng nông sản, mặt hàng sản xuất, thuốc thiết yếu là phù hợp với thực tiễn và là ý kiến xác đáng giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ về biện pháp niêm yết giá.

Cử tri kiến nghị niêm yết giá ở các cửa hàng thuốc, Bộ Tài chính nói gì? - Ảnh 1.

Cử tri đề nghị niêm yết giá thuốc để nhân dân nắm được thông tin. Ảnh: NLĐO

Còn theo quy định hiện hành, các địa điểm thực hiện niêm yết giá bao gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh (có quầy giao dịch và bán sản phẩm); siêu thị, trung tâm thương mại, chợ theo quy định của pháp luật, cửa hàng, cửa hiệu, ki-ốt, quầy hàng, nơi giao dịch thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hội chợ triển lãm có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các địa điểm khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cho biết sau 9 năm thực hiện, Luật Giá đã đi vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả tích cực song cũng phát sinh tồn tại, hạn chế và Bộ Tài chính đã tổ chức tổng kết, đánh giá chi tiết vấn đề này. Hiện Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng dự án Luật Giá (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đầy đủ, đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường, có sự điều tiết của nhà nước.

Dự thảo Luật xác định rõ ranh giới, mức độ, phạm vi, biện pháp điều tiết của nhà nước đối với thị trường trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường, khắc phục những tác động tiêu cực của thị trường.

Cùng với đó, Luật Giá vẫn phải bảo đảm quyền tự định đoạt, tự do kinh doanh của doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới để làm tăng tính cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, tránh can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, nhất là đối tượng yếu thế nhưng không bao cấp.

Bộ Tài chính cho biết tại dự thảo Luật đã cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến việc công khai, niêm yết giá cả hàng hóa, dịch vụ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như trách nhiệm doanh nghiệp.

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định các vấn đề mang tính nguyên tắc đối với các vấn đề về niêm yết giá bao gồm: Giá niêm yết, hình thức niêm yết giá, trách nhiệm niêm yết giá, quyền của người tiêu dùng nhằm đảm bảo cho việc quy định và triển khai cụ thể biện pháp này.

Dự án Luật Giá (sửa đổi) hiện đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và nhận được nhiều ý kiến tham gia rất chi tiết, xác đáng của các đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính hiện đang phối hợp với Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội để giải trình tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Luật.

Minh Chiến