Chiều 19-10, HĐND TP Đà Nẵng đã khai mạc kỳ họp lần thứ 8 bất thường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để biểu quyết, thông qua nhiều tờ trình về công tác nhân sự.

Đà Nẵng thay đổi hàng loạt chức danh nhân sự chủ chốt - Ảnh 1.

Những nhân sự mới được bầu tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng chiều 19-10

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Tô Văn Hùng và chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP đối với ông Lê Văn Quang.Trước đó, ông Quang có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng.

Ngoài ra, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cũng xem xét, bầu bổ sung chức danh trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP, trưởng Ban Đô thị HĐND TP, phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Kết quả, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP; ông Nguyễn Thành Tiến, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, được bầu làm Trưởng Ban Đô thị HĐND TP; bà Phan Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng Phòng Tổng hợp HĐND TP, được bầu làm Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.

HĐND TP Đà Nẵng cũng thông qua tờ trình và thống nhất miễn nhiệm các chức danh uỷ viên UBND TP Đà Nẵng đối với ông Lê Văn Tam (nguyên giám đốc Công an TP Đà Nẵng nghỉ công tác theo chế độ), ông Lê Quang Nam (nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được điều động sang giữ chức Bí thư quận Cẩm Lệ), ông Lê Văn Sơn (nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP được điều động sang làm Phó trưởng Ban Nội chính TP).

Kỳ họp cũng thống nhất bầu chức danh uỷ viên UBND TP Đà Nẵng đối với ông Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP; ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP; ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.

Tin-ảnh: B.Vân