Ngày 15-6, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Đà Nẵng đã chính thức khai mạc với sự tham  gia của 4 ứng viên.

Đà Nẵng thi tuyển 2 phó giám đốc sở - Ảnh 1.

Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Đà Nẵng hiện thiếu 2 chức danh phó giám đốc sở

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển nhận được 5 hồ sơ của ứng viên hiện là công chức Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Đà Nẵng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi. 

Cụ thể gồm: Ông Trần Văn Mẫn - Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư (SN 1987); bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (SN 1975); bà Lê Thị Kim Phương - Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại (SN 1977); ông Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân (SN 1972); và bà Lê Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch (SN 1978).

Sau đó, ông Trần Văn Mẫn đã có đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển này và đã được Thường vụ Thành ủy thống nhất. Kỳ thi còn lại 4 ứng viên vào 2 vị trí phó giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TP Đà Nẵng phụ trách mảng xây dựng cơ bản  và mảng kinh tế đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch.

Các ứng viên sẽ trải qua hai vòng thi gồm thi viết và thi trình bày đề án. Phần thi viết nhằm đánh giá kiến thức chung của ứng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực Kế hoạch – Đầu tư; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý và các nội dung có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở này.

Phần thi đề án bao gồm xây dựng đề án, thuyết trình bảo vệ đề án và trả lời vấn đáp trước Hội đồng thi tuyển. Thông qua phần thi trình bày đồ án nhằm đánh giá ứng viên về khả năng phát hiện những ưu điểm, hạn chế của ngành, lĩnh vực quản lý, qua đó phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp, từ đó trình bày được trách nhiệm của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư trong tham mưu, giúp Giám đốc Sở và UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực này trên địa bàn thành phố.

B.Vân