Đại biểu Quốc hội lo giao dịch ngầm giữa DN và cơ quan quản lý ở các dự án BT - Ảnh 1.

ĐB Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa) lo ngại việc chỉ định thầu ở các dự án BIT có thể biến tướng thành "giao dịch ngầm” giữa doanh nghiệp đầu tư và cơ quan quản lý .

Sáng nay 29-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung liên quan đến ngân sách Nhà nước và đầu tư công; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa) cho rằng trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp thì việc đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) là cần thiết. Tuy nhiên, thực tế triển khai lại cho thấy, các hợp đồng đầu tư BT đang rất có vấn đề; đang có khoảng trống pháp lý. 

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho thấy 90% các dự án BT lựa chọn nhà đầu tư qua chỉ định thầu. Thời điểm giao đất thanh toán, thời điểm giao dự án còn nhiều bất cập. “Đầu tư BT, dù đã có quy định về đấu thầu nhưng thực tế diễn ra cho thấy toàn là chỉ định thầu. Bên cạnh đó, không ít dự án BT có biểu hiện, có thể biến tướng thành việc “giao dịch ngầm” giữa nhà đầu tư và cơ quan quản lý”- ĐB Diến phản ánh.

Theo ông Mai Sỹ Diến, qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước cũng đã kiến nghị thu hồi 4.515 tỉ đồng qua các dự án BT. Nhiều dự án, nhà đầu tư được giao nhiều khâu như lập dự án, lập dự toán đầu tư, thẩm định dự án, giám sát dự án… Điều này có thể dẫn đến không đảm bảo tính khách quan, gây thất thoái cho ngân sách.

Từ đó, ĐB Mai Sỹ Diến cho rằng việc thực hiện dự án BT chưa thực sự giảm gánh nặng cho ngân sách. Và đặt câu hỏi có nên thực hiện tiếp hay không. "Có cần thiết phải có thể chế mới về hình thức đầu tư này hay không? Chính phủ cần cân nhắc và báo cáo Quốc hội" - ĐB Mai Sỹ Diến đề nghị.

Văn Duẩn