Ngày 15-10, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trưng ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương  dự và chỉ đạo Đại hội.

Đắk Nông phấn đấu tăng trưởng trung bình khá sau khi thoát nghèo - Ảnh 1.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII

Đại hội có 349 đại biểu chính thức, đại diện hơn 26.500 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong 5 năm qua, Đắk Nông tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức bình quân chung của cả nước, ước đạt 8,02%; ngành công nghiệp khai khoáng có sự tăng trưởng khá; quy mô và tiềm lực của nền kinh tế tăng 1,34 lần; GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng lên 52 triệu đồng vào năm 2020. Những kết quả đạt được đã tạo nên nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn, thúc đẩy quá trình phát triển của tỉnh nhanh hơn, xây dựng tỉnh Đắk Nông hướng đến mục tiêu giàu đẹp, văn minh, nhân ái, nghĩa tình…

Đại hội nhấn mạnh mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế. Qua đó đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, Đắk Nông có vị trí hết sức quan trọng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có nhiều tiềm năng, lợi thế về khí hậu, cảnh quan, văn hóa, khoáng sản, đất đai, tài nguyên rừng, được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn câu.

Đắk Nông phấn đấu tăng trưởng trung bình khá sau khi thoát nghèo - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trưng ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh Đắk Nông phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến, hình thành chuỗi liên kết về chất lượng, giá trị, thương hiệu và thị trường.

Đặc biệt, coi trọng kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ và hồi sinh rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng, nâng cao độ che phủ rừng.

Cao Nguyên