Đảm bảo cho can phạm nhân được tiêm chủng vắc - xin đầy đủ, đúng quy trình

Quang Nhật - Xuân Huy - Quốc Thắng