Sáng 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào buổi họp đầu tiên của phiên bế mạc.

Theo đó, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 20 ông, bà: Trần Ánh, Nguyễn Tri Ấn, Võ Xuân Ca, Nguyễn Chín, Phan Việt Cường, Huỳnh Thị Thùy Dung, Lê Văn Dũng, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Hồng, Trần Nam Hưng, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Minh Tâm, Trần Văn Tân, Lê Trí Thanh, Nguyễn Công Thanh, Phạm Thị Thanh, Lê Trung Thành, Trần Xuân Vinh.

Danh sách 20 đại biểu Quảng Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII họp phiên bế mạc

Trong đó, ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam là đại biểu đương nhiên; 2 đại biểu dự khuyết là ông Phạm Văn Đốc, Lê Thanh Hưng.

Trong phiên họp sáng 13-10, đại hội đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục nội dung báo cáo tham luận của các địa phương, đơn vị.

Trước đó, chiều tối 12-10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 15 người tham gia Ban Thường vụ, gồm các ông, bà: Phan Thái Bình, Võ Xuân Ca, Nguyễn Chín, Phan Việt Cường, Huỳnh Thị Thùy Dung, Lê Văn Dũng, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Nam Hưng, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Hồng Quang, Trần Văn Tân, Lê Trí Thanh, Lê Trung Thành, Trần Xuân Vinh.

Ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XXI và ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người, trong đó ông Phan Thái Bình được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tr.Thường