Ngày 9-9, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị.

Đẩy lùi suy thoái đạo đức

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết TP luôn tập trung xây dựng môi trường văn hóa trong mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu phố, tổ dân phố... nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, hết lòng phục vụ Tổ quốc, nhân dân.

Theo ông Lê Thanh Liêm, thời gian qua, các sở, ngành, quận, huyện thực hiện tốt phong trào như: 3 trách nhiệm (với cộng đồng, công việc, bản thân); 4 nhất (sáng tạo, chất lượng, an toàn, tiết kiệm) gắn với xây dựng đơn vị văn hóa; mỗi tuần 30 phút tình nguyện xây dựng hình ảnh người cán bộ - công chức trẻ thân thiện, gương mẫu...

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Lê Thanh Liêm cũng chỉ ra hạn chế như chưa có nhiều giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng và phát triển văn hóa con người tương xứng với phát triển kinh tế. Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không chú trọng xây dựng hình ảnh trong hoạt động phục vụ, kinh doanh; vẫn còn tình trạng gian lận, không quan tâm đến sức khỏe người dân...

Về phương hướng trong thời gian tới, ông Lê Thanh Liêm cho biết TP sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 33. Theo đó, TP sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay. Chủ động đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa. Coi trọng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý về văn hóa đúng thực chất; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa của sở, ngành, quận, huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục tập trung chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội; đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái.

Hội nghị cũng nghe các tham luận về hoạt động văn học nghệ thuật TP HCM góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật); phát huy phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong Bộ đội Biên phòng TP; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh (UBND xã Hưng Long, huyện Bình Chánh).

Đối thoại định kỳ về văn hóa, giáo dục - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

9 giá trị văn hóa quan trọng

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh văn hóa là một trong 3 yếu tố chính để định vị một quốc gia, một địa phương bên cạnh yếu tố về thể chế chính trị, kinh tế. Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng đạo đức suy thoái là vì những chuẩn mực đạo đức chưa được sử dụng đúng; hành vi suy thoái không bị lên án; điều kiện sống thay đổi; giáo dục chưa đủ rộng, chưa đủ sâu...

Từ đó, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TP HCM nên có cuộc gặp gỡ định kỳ, đối thoại giữa lãnh đạo TP và những người làm văn hóa, người dân, cha mẹ học sinh liên quan đến các chủ đề như: Giáo dục và văn hóa; điều kiện để phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật TP; nuôi dưỡng hoạt động văn hóa TP; gia đình trong cuộc sống của người Việt Nam; đối thoại văn hóa dân tộc và hội nhập; phát huy bồi dưỡng nhân tài TP; cuộc sống của cộng đồng người Hoa, người Khmer tại TP...

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng nêu 9 giá trị văn hóa quan trọng của người Việt Nam là yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, dũng cảm, đoàn kết, nam nữ bình quyền, gia đình là nền tảng xã hội để các đại biểu lưu ý, quán triệt.

Dịp này, UBND TP đã khen thưởng 86 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. 

Nhiều bí thư, phó bí thư quận, huyện vắng mặt

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng hội nghị sơ kết lần này rất quan trọng nhưng bí thư, phó bí thư quận, huyện tham dự quá ít; chỉ khoảng 40%. "Nội dung này 5 năm mới sơ kết một lần để tìm ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn mà các đại biểu lại lấy lý do giao ban buổi chiều để không tham dự" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhắc nhở.

TRƯỜNG HOÀNG