Ngày 4-7, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong thi hành công vụ, chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã chấn chỉnh tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ thuộc quyền quản lý; Nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu ban hành các văn bản hành chính, thực hiện hành vi hành chính.

Đơn vị nào có văn bản bị khiếu kiện, người đứng đầu phải hầu tòa - Ảnh 1.

UBND TP Đà Nẵng vừa ra Chỉ thị số 05 nhằm nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ, chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu quan tâm, chú trọng việc tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Các đơn vị có trách nhiệm tăng cường phối hợp trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản hành chính, hành vi hành chính, bảo đảm đúng quy định, khả thi, khách quan, công khai, minh bạch với các nguyên tắc và yêu cầu quản lý Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không tạo thành các điểm nóng về khiếu kiện làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính về trách nhiệm tham gia phiên tòa, tham gia đối thoại, giải trình và cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện.

Đơn vị nào có văn bản bị khiếu kiện, người đứng đầu phải hầu tòa - Ảnh 2.

Cơ quan, đơn vị nào có văn bản bị khiếu kiện thì người đứng đầu phải hầu tòa, cung cấp đầy đủ kịp thời các tài liệu liên quan

Đặc biệt, Chỉ thị nêu rõ: Cơ quan, đơn vị nào tham mưu văn bản hoặc có văn bản hành chính mà nội dung văn bản đó bị khiếu kiện hành chính thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm tham gia phiên tòa, phiên đối thoại khi được Tòa án triệu tập, đồng thời cung cấp đầy đủ chứng cứ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành, các hoạt động thực thi công vụ của cán bộ; giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục THADS TP Đà Nẵng theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả thi hành án.

Hải Định