Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII ngày 31-1 đã họp Hội nghị lần thứ nhất tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội.

Hội nghị đã tiến hành bầu Bộ Chính trị gồm 18 thành viên. Tổng Bí thư BCH Trung ương khóa XII, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương khóa XIII.

Hội nghị bầu Ban Bí thư gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 Ủy viên mới được bầu tại Hội nghị; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 thành viên. Tân Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư - Ảnh 1.

Thay mặt Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Ảnh: NHƯ Ý

Có 7 Bí thư Trung ương Đảng khóa XII được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, gồm: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Có 3 Ủy viên Trung ương lần đầu được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, gồm: Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ủy viên Bộ Chính trị trẻ tuổi nhất là ông Võ Văn Thưởng (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khóa XII). Ông Võ Văn Thưởng (sinh năm 1970) cũng là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất trong Bộ Chính trị khóa XII.

Theo điều chỉnh Chương trình làm việc của Đại hội đã được thông qua, hôm nay, ngày 1-2, đại hội họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Trong phiên bế mạc, Đại hội sẽ biểu quyết thông qua các Văn kiện trình Đại hội, đồng thời BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ ra mắt Đại hội.

Các Văn kiện được thảo luận, thông qua tại Đại hội XIII của Đảng bao gồm: Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đại hội cũng thảo luận về Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đại hội XIII không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 

PHẠM VĂN THẾ