Đây đã và đang là các "phương tiện kỹ thuật" không thể thiếu trong kinh doanh của hàng trăm ngàn doanh nghiệp, hàng triệu cá nhân tại Việt Nam. Hãy thử hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu gmail hay internet không còn nữa? Đó chính là sự tê liệt về thông tin liên lạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế đất nước...

Vì vậy, việc đặt vấn đề các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông như Google hay Microsoft phải đặt "máy chủ" tại Việt Nam là một ý tưởng bất khả thi, nếu bắt buộc thì sẽ xảy ra kịch bản "tháo chạy" của các tập đoàn khổng lồ như Google hay Apple, Facebook... vì để đầu tư 1 trung tâm dữ liệu phải mất hàng tỉ đôla.

Hãy thử hình dung trường hợp một doanh nghiệp Việt Nam mua bán hàng hóa quốc tế, trao đổi tài liệu, ký kết hợp đồng qua email, messenger, nếu không có Google thì làm sao liên lạc được, trong khi cũng không có lựa chọn nào khác! Và các doanh nghiệp Việt Nam thì có lẽ vài chục năm nữa cũng không thể có được những dịch vụ tương tự như vậy.

Cuối cùng, bất kỳ quốc gia nào cũng cần có hệ thống pháp luật chặt chẽ và đủ mạnh, bảo đảm an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia. Đó là điều không có gì phải bàn cãi. Điều quan trọng hơn, là pháp luật ấy phải khả thi, áp dụng được trong đời sống hiện thực.


LS Trần Hồng Phong (Đoàn Luật sư TP HCM)