Đường thăng tiến của ứng viên Bộ trưởng GTVT và Tổng TTCP - Ảnh 1.

Đồ họa: Tấn Nguyên; dữ liệu: Dương Ngọc - Văn Duẩn