Sáng 31-7, tại Đà Nẵng, Facebook phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi động Chương trình hợp tác giữa Facebook và TP Đà Nẵng về Nâng cao năng lực số và Ứng phó thiên tai. Lễ khởi động đánh dấu chuỗi các hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ thành phố Đà Nẵng trong công tác truyền thông, bao gồm lĩnh vực phòng chống thiên tai. Đây là chương trình hợp tác đầu tiên giữa Facebook và chính quyền một tỉnh/thành phố tại Việt Nam. 

Facebook và Đà Nẵng hợp tác nâng cao năng lực số và ứng phó thiên tai - Ảnh 1.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng (trái) và Facebook trao kỷ niệm chương

Chương trình hợp tác bao gồm hoạt động tập huấn cho các sở ban ngành và tổ chức của Thành phố Đà Nẵng nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng Facebook như một kênh thông tin hiệu quả và nhanh chóng trong nội bộ tổ chức cũng như với người dân. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Facebook lần đầu tiên có buổi giới thiệu về chương trình "Dữ liệu vì Cộng đồng" bao gồm Bản đồ Mật độ cư dân và Bản đồ Thiên tai tại Việt Nam. Qua đó, giúp họ xác định được các vấn đề cấp thiết như khả năng tiếp cận điện, truy cập vào mạng di động, tình hình sơ tán hoặc những dịch vụ và vật dụng thiết yếu mà người dân cần được hỗ trợ trong thời gian xảy ra thiên tai..

Facebook và Đà Nẵng hợp tác nâng cao năng lực số và ứng phó thiên tai - Ảnh 2.

Ông Alex Pompe, Giám đốc nghiên cứu - Chương trình Dữ liệu vì cộng đồng, Facebook giới thiệu về dữ liệu

Bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Giám đốc Chính sách công Việt Nam tại Facebook nhấn mạnh: "Hợp tác giữa Facebook với TP Đà Nẵng củng cố cam kết của chúng tôi nhằm thúc đẩy tác động xã hội tích cực tại Việt Nam thông qua công nghệ tiên tiến và giúp Việt Nam đạt được mục tiêu thực sự trở thành một quốc gia số." Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng tôi đánh giá rất cao mối quan hệ hợp tác với Facebook nhằm giúp Đà Nẵng thực hiện mục tiêu trở thành một thành phố thông minh trong nền kinh tế số.

 Được biết, Đà Nẵng hiện có 847 dịch vụ công trực tuyến, chiếm 65% tổng số thủ tục hành chính của thành phố. Đà Nẵng cũng đang triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh, đến năm 2030 kết nối đồng bộ với mạng lưới các thành phố thông minh trong nước và khu vực ASEAN theo mục tiêu tại Nghị quyết số 43 - NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

H. Dũng