Trong Di chúc, ngoài việc cần làm ngay sau khi giành được chính quyền là chỉnh đốn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn căn dặn về vấn đề dân chủ trong Đảng, đoàn kết trong Đảng, đạo đức của cán bộ Đảng viên. Thực hiện di huấn của Người, từ sau ngày nước nhà độc lập, Đảng ta đã qua 9 lần đại hội và mỗi lần đều có kiểm điểm về vấn đề đoàn kết, đạo đức trong Đảng.

Nhìn thẳng vào sự thật

Năm 1976, ở Đại hội lần thứ IV, Đảng khẳng định trong Đảng không có chia rẽ về chính trị, khối đoàn kết thống nhất của Đảng được củng cố với phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Đến Đại hội lần thứ V (1982), Đảng nhận sai lầm về quản lý kinh tế và xây dựng Đảng, cụ thể: Có tình trạng sa sút phẩm chất, sa sút ý chí chiến đấu, quan liêu biến chất trong lối sống; có tình trạng thiếu đoàn kết, kém hợp tác, thậm chí bè cánh trong một số cán bộ…

Đại hội lần thứ V chưa đặt vấn đề chỉnh đốn Đảng. Đến Đại hội lần thứ VI (năm 1986) thì Đảng nhìn thẳng vào sự thật, kiểm điểm nghiêm khắc vấn đề đoàn kết và đạo đức trong Đảng. Đại hội lên án tình trạng quan liêu, gia trưởng, độc đoán, không tôn trọng cấp dưới, không phát huy trí tuệ tập thể dẫn đến sai lầm... Đến năm 1991, ở Đại hội lần thứ VII, Đảng nói rõ là chưa đặt đúng tầm quan trọng của việc chỉnh đốn Đảng theo Di chúc Bác Hồ và kiểm điểm về xây dựng Đảng sâu sắc hơn. Đảng nhấn mạnh: Mất đoàn kết nghiêm trọng; hiện tượng cán bộ độc đoán, mệnh lệnh, trù dập, ức hiếp quần chúng còn xảy ra. Đến năm 1996, Đại hội lần thứ VIII đánh giá mất đoàn kết vẫn là nghiêm trọng. Đặc biệt, đại hội đã bàn những giải pháp rất quyết liệt để chấm dứt tình trạng mất đoàn kết nghiêm trọng ở một số địa phương và đặt vấn đề chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác xây dựng Đảng là vấn đề cơ bản và cấp bách.

Gắn thực hiện Di chúc với chỉnh đốn Đảng - Ảnh 1.

Các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ X Ảnh: Hoàng Triều

Giữa nhiệm kỳ của Đại hội lần thứ VIII, trung ương phát động cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đến năm 2001, Đại hội lần thứ IX của Đảng đã kiểm điểm công tác xây dựng Đảng trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đại hội nhận thấy việc thực hiện nghị quyết đã đạt kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều tồn tại về tha hóa đạo đức và lối sống; tuy có cảnh tỉnh, có nhắc nhở ngăn ngừa nhưng vẫn chưa ngăn chặn được tình trạng mất đoàn kết diễn ra ở nhiều nơi.

Đến năm 2006, Đại hội lần thứ X của Đảng đánh giá tuy đã đạt được một số thành tựu về xây dựng Đảng song vẫn còn tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống một cách nghiêm trọng và đánh giá Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 thực hiện chưa đạt yêu cầu. Đến ngày 3-2-2007, Đảng phát động cuộc vận động Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lúc bấy giờ là Chỉ thị 06.

Năm 2010, Đại hội lần thứ XI của Đảng đánh giá trong Đảng có một bộ phận không nhỏ suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, các biểu hiện thoái hóa diễn ra ở các cấp, các ngành, kể cả cấp cao của Đảng. Việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bước đầu đạt kết quả quan trọng và phải tiếp tục thực hiện thường xuyên. Sau đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 4 đã ra nghị quyết những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Lúc bấy giờ, Đảng xác định nếu không làm tốt công tác xây dựng Đảng sẽ là vấn đề tồn vong của chế độ, nên ban hành Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Không có vùng cấm

Tại Đại hội lần thứ XII (2016), Đảng đánh giá rằng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cũng đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tiếp tục chỉ ra những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên. Gần 3 năm qua, chúng ta đã xử lý hơn 60 cán bộ diện trung ương quản lý và xử 21 vụ án tham nhũng kinh tế… cho thấy quan điểm xử lý của Đảng không có vùng cấm, qua đó đã củng cố được niềm tin của nhân dân với Đảng.

Như vậy, dù công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng chưa đạt được yêu cầu như mong muốn, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị hay phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ Đảng viên chưa được ngăn chặn đẩy lùi nhưng với thái độ của Đảng, chúng ta có thể khẳng định rằng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới là lực lượng chính trị duy nhất có đủ năng lực, bản lĩnh, phẩm chất, uy tín để lãnh đạo đất nước; sẽ khôi phục, củng cố được niềm tin của dân đối với Đảng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta và của nhân dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Thân Thị Thư (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tp hcm)