Theo đó, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai đã kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu ban hành 5 quyết định điều động, bổ nhiệm không đúng quy định. 

Tập thể lãnh đạo sở đã nhận rõ khuyết điểm, vi phạm quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Về cá nhân, bà Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tự nhận mức kỷ luật khiển trách.

Giám đốc sở bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt trước khi vè hư tự nhận kỷ luật khiến trách - Ảnh 1.

Sở LĐ-TB-XH nơi bà Thanh công tác

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 9-1, Sở LĐ-TB-XH Gia Lai đã ban hành liền 3 quyết định điều động, bổ nhiệm 3 vị trí công tác. Cụ thể Quyết định số 14/QĐ-SLĐTBXH điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động việc làm; Quyết định số 16/QĐ-SLĐTBXH về việc ông Lê Minh Lộc, Chánh văn phòng Sở giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; QĐ số 17/QĐ-SLĐTBXH về việc ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai giữ chức Chánh Văn phòng sở.

Trước đó, ngày 2-1, bà Trần Thị Hoài Thanh – Giám đốc Sở LĐ-TB-XH cũng ký Quyết định bổ nhiệm, điều động ông Lê Thanh Truyền - Phó giám đốc Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; bổ nhiệm bà Phùng Thị Thạch Anh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý giữ chức vụ Phó giám đốc Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý.

Ông Huỳnh Văn Tâm, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, cho rằng theo các quy định, văn bản pháp luật thì Sở LĐ-TB-XH thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức vào – ra khỏi biên chế hành chính và ngược lại từ biên chế sự nghiệp vào biên chế hành chính là trái với quy định pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh Gia Lai.

Sở Nội vụ đã đề nghị Sở LĐ-TB-XH huỷ bỏ các quyết định ký ngày 9-1 nói trên, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hôm qua (ngày 1-2) bà Trần Thị Hoài Thanh bắt đầu nhận sổ hưu. 

Hoàng Thanh