Chiều 18-12, HĐND TP Đà Nẵng đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 24 người giữ chức vụ do HĐND TP bầu. 

Theo đó, ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng và bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP, cùng có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 31/46 phiếu hợp lệ.

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất - Ảnh 1.

Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu tín nhiệm

Các lãnh đạo lần lượt có phiếu tín nhiệm cao nhiều gồm: Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP có 30 phiếu tín nhiệm cao; ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có 29 phiếu tín nhiệm cao.

Hai người có ít số phiếu tín nhiệm cao là ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Thái Bá Cảnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng có 13 phiếu tín nhiệm cao. 

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng.

Trước đó, sáng cùng ngày, 46/47 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã  tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 24 vị trí lãnh đạo chủ chốt của UBND và HĐND bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đợt lấy phiếu này có 9 vị trí lãnh đạo không được lấy phiếu do thời gian giữ chức vụ mới chưa đủ liên tục 6 tháng tính tới thời điểm bắt đầu kỳ họp.

Tin-ảnh: B.Vân