Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015. Phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đối với vi phạm của các cá nhân có liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Tạ Văn Bửu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010- 2015; nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức cách các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 và Phó Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020.

Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Ngọc Hà, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách.

Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách.

Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 đã cho chủ trương về việc giao đất cho 206 hộ gia đình, cá nhân không đúng Quy chế làm việc của Huyện ủy (khóa X) nhiệm kỳ 2010-2015; giao đất không đúng đối tượng, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và gây hậu quả khó khắc phục.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 đã chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực về những vi phạm, khuyết điểm; nỗ lực chỉ đạo khắc phục hậu quả; quá trình kiểm điểm thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị, tự nhận hình thức kỷ luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020 có kế hoạch và lộ trình thực hiện thu hồi ngay đối với các trường hợp giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 66 trường hợp trái quy định của pháp luật về đất đai. Xem xét, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên không giao trả lại đất theo chủ trương khắc phục thật nghiêm túc của Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ.

Chỉ đạo UBND huyện căn cứ Kết luận thanh tra của UBND tỉnh, có biện pháp khắc phục hậu quả đối với 77 trường hợp giao đất trái quy định của pháp luật nhưng đã sang nhượng hoặc đã xây dựng công trình trên đất để không gây thiệt hại thất thoát giá trị tài sản công.

Chỉ đạo, kiểm tra làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tập thể và cá nhân thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai, để xảy ra tình trạng sang nhượng đất sau khi đã có Kết luận thanh tra số 4637/KL-STNMT, ngày 25/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, gây hậu quả khó khắc phục.

Yêu cầu Ban thường vụ Huyện ủy huyện Đất Đỏ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30-5-2020.

Tin, ảnh: Ngọc Giang