Đánh giá cao hoạt động sôi nổi, mạnh mẽ của Trung ương Đoàn thời gian qua nhưng Thủ tướng lưu ý một số nội dung trong các chương trình, đề án triển khai còn chậm; công tác giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh niên, thiếu niên còn bất cập khi một bộ phận thanh niên suy giảm về đạo đức, vi phạm pháp luật…

Giáo dục đạo đức thanh thiếu niên qua internet - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Về nhiệm vụ phối hợp công tác thời gian tới, Thủ tướng đồng ý chủ trương giao Trung ương Đoàn xây dựng 2 đề án về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng và phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên để trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Về Đề án xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố có mô hình này khẩn trương rà soát, bố trí quỹ đất, vốn đối ứng của địa phương cho dự án đang triển khai theo đúng cam kết; có phương án duy tu, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng hiệu quả các hạng mục công trình.

Tin-ảnh: B.Trân