Đến dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành cùng các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài, lỗi lạc của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, cả cuộc đời của Người là một quá trình rèn luyện, cống hiến không ngừng nghỉ, không mệt mỏi; hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc, cho đồng bào, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Người là hiện thân chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa yêu nước, biểu tượng đấu tranh vì độc lập tự do, hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là cách làm thiết thực phát triển sự nghiệp cách mạng mà Người đã để lại cho chúng ta. "Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị chúng ta đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu" - Thủ tướng nói.

Trong 4 năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua việc học tập, mỗi cán bộ Đảng viên đều thấy rõ trách nhiệm của việc tu dưỡng rèn luyện. Từ phong trào này xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, góp phần lan tỏa, nhân rộng trong xã hội.

Văn Duẩn