Cụ thể, tại Quyết định 877/QĐ-TTg, Thủ tướng giao quyền chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thành Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Giao quyền Chủ tịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho ông Nguyễn Thành Long - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT, được giao quyền Chủ tịch tỉnh từ ngày 1-8

Ông Nguyễn Thành Long được giao quyền chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1-8, cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch UBND tỉnh này theo quy định.

Cùng kể từ 1-8, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đương nhiệm, nghỉ hưu theo chế độ. UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã tổ chức bỏ phiếu theo quy định để cho nhân sự thay ông Nguyễn Văn Trình.

Tin, ảnh: Ngọc Giang