Tại hội thảo, cơ quan tổ chức và các đại biểu tham dự cùng thống nhất cho rằng nhiều nghị quyết của Đảng, Chính phủ, nhiều hội thảo trước đây đã bàn, xác định nhiều nội dung liên quan tới nền tảng, động lực, các "đột phá" cho tăng trưởng; tuy nhiên, năng lực thực thi, triển khai của Việt Nam không mang lại kết quả như mong đợi. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho biết ông nhìn thấy "dấu hiệu mới" của năm 2017 là "vốn tư nhân có thể thay thế được vốn đầu tư của nhà nước khi mà giải ngân vốn đầu tư công yếu nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn cao. Ba năm qua, vốn đầu tư của doanh nghiệp (DN) tư nhân đều tăng trưởng mạnh khoảng 50%, cao hơn nhiều so với khối DN khác. Thế nhưng, đóng góp của kinh tế tư nhân cho GDP chỉ chiếm 7% và nền kinh tế đất nước chủ yếu dựa vào khu vực kinh tế hộ gia đình - vốn manh mún nhỏ lẻ và sau đó là khối DN nhà nước.

Giao trọng trách cho doanh nghiệp tư nhân - Ảnh 1.

Hội thảo khoa học "Củng cố và tạo lập nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong bối cảnh mới ở Việt Nam" vào ngày 10-6

Các chuyên gia kinh tế cho rằng cần nhìn nhận lại vai trò của DN nhà nước và phát huy vai trò của DN tư nhân. Việt Nam phải đối chiếu, so sánh với các tiêu chí về kinh tế thị trường mà các nền kinh tế thị trường như Mỹ và EU đã đặt ra để vận hành hiệu quả nhất theo định hướng của nhà nước.

Tin-ảnh: T.Dũng