Thanh tra Bộ Tài chính vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico); các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Handico.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 6 đơn vị là doanh nghiệp thành viên và doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Handico gồm: Handico, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68, Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội, Công ty Cổ phần Tu tạo và phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội.

Theo cơ quan thanh tra, Handico đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm 31-12-2016 là hơn 655 tỉ đồng vào 38 công ty (gồm 3 công ty con, 18 công ty liên kết, liên doanh và đầu tư khác vào 17 công ty).

Handico đầu tư vào nhiều công ty bị thua lỗ - Ảnh 1.

Một tòa tháp do Handico làm chủ đầu tư - Ảnh: Minh Chiến

Thanh tra Bộ Tài chính chỉ rõ Handico đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 68, tuy nhiên không được chia lợi nhuận do lỗ lũy kế đến 31-12-2106 là hơn 49 tỉ đồng.

Ngoài ra, Handico đầu tư vào 4 công tu liên kết khác nhưng bị lỗ, năm 2016 số tiền lỗ là hơn 5,9 tỉ đồng.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ Handico đầu tư tài chính dài hạn vào 17 doanh nghiệp khác với giá trị đầu tư gần 151 tỉ đồng, tuy nhiên chỉ có 8 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lãi số tiền hơn 70 tỉ đồng, có 2 doanh nghiệp đã thoái vón và 2 doanh nghiệp kinh doanh lỗ số tiền hơn 235 tỉ vào năm 2016.

Cụ thể, Handico góp vồn vào Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng nhà số tiền hơn 6 tỉ đồng (chiếm 15% vốn điều lệ). Tuy nhiên, công ty này đã làm ăn thua lỗ, số lỗ lũy kế đến 31-12-2016 là hơn 10 tỉ đồng.

Handico còn góp vốn hơn 70 tỉ đồng vào Công ty tài chính cổ phần Handico, nhưngt đến thời điểm 31-12-2016, số lỗ lũy kế của công ty này là hơn 1.400 tỉ đồng.

Cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra việc báo cáo kết quả kinh doanh tại các đơn vị nêu trên. Theo đó, có 2 doanh nghiệp được thanh tra hạch toán thiếu doanh thu và thu nhập số tiền hơn 8,2 tỉ đồng. Đối với công ty mẹ Hadico, đơn vị này hạch toán thiếu doanh thu hoạt động sản suất kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính số tiền hơn 4,7 tỉ đồng. Các khoản hạch toán thiếu gồm: thiếu khoản doanh thu cho thuê mặt bằng đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và thể thao Châu Âu số tiền gần 2 tỉ đồng, thiếu khoản cổ tức được chia năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nhà số 6 số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội hạch toán thiếu doanh thu hoạt động xây lắp số tiền hơn 3,5 tỉ đồng, do khối lượng nghiệm thu lên phiếu thanh toán đợt 12, 13 với công TNHH Xây dựng và thương mại Uyên Khang vào ngày 31-12-2016.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng chỉ rõ, 2 doanh nghiệp hạch toán tăng không đúng chi phí số tiền hơn 3,9 tỉ đồng. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ Nhà Hà Hội hạch toán tăng không đúng giá vốn của 60 căn hộ xây thô dự án khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở tại lô đất 3.10 No (đường Lê Văn Lương) số tiền hơn 648 triệu đồng. Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội hạch toán tăng không đúng chi phí số tiền hơn 3,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo Thanh tra Bộ Tài chính, có 2 doanh nghiệp hạch toán thiếu chi phí số tiền hươn 5,3 tỉ đồng, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 68 và Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội.

Minh Chiến