Ngày 25-11, nguồn tin từ Thành ủy TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết Thường vụ Thành ủy TP Sầm Sơn đã họp thống nhất ban hành quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn) để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai.

Theo đó, Thành ủy TP Sầm Sơn đã thi hành kỷ luật, cách hết các chức vụ trong Đảng (nhiệm kỳ 2010-2015) đối với ông Trần Nam Trung, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Vinh (nay là phường Quảng Vinh); cảnh cáo ông Lê Quang Bảo, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quảng Vinh (nhiệm kỳ 2010-2015).

Hàng loạt cán bộ TP Sầm Sơn bị kỷ luật do sai phạm quản lý đất đai - Ảnh 1.

Khu đất được lãnh đạo phường Quảng Vinh lập hồ sơ khống bán trái thẩm quyền

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Sầm Sơn đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 4 đảng viên có sai phạm, đồng thời kiến nghị UBND TP Sầm Sơn xem xét thi hành kỷ luật đối với 7 cán bộ thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Thành ủy TP Sầm Sơn cũng có văn bản kiến nghị Tỉnh ủy Thanh Hóa xem xét trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo UBND huyện Quảng Xương, các cơ quan liên quan của huyện Quảng Xương (thời điểm xã Quảng Vinh đang thuộc huyện Quảng Xương) đã thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến việc cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai trái quy định.

Trước đó, kết quả thanh tra công tác quản lý đất đai tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn chỉ rõ: ông Trần Nam Trung đã ký vào phiếu thu khống, nội dung thu tiền sử dụng đất của ông Văn Đình Cộng (phường Quảng Vinh) nhưng thực tế không thu tiền vào ngân sách, tạo căn cứ giả để ông Trung ký quyết định bán đất (trái thẩm quyền) cho ông Văn Đình Cộng.

Tuy nhiên, khu đất được ông Trung bán khống cho ông Cộng lại là khu đất đang do người khác sử dụng trồng cây, chưa hề có thủ tục thu hồi đất và ông Cộng chưa có một ngày sử dụng thửa đất này. Phiếu thu và quyết định bán đất khống được lập năm 2015, thời điểm này ông Trung đang là Bí thư Đảng ủy phường Quảng Vinh, nhưng đã giả mạo thời gian bán là năm 2003 (thời điểm đó ông Trung đang là chủ tịch UBND xã Quảng Vinh).

Tham gia công việc làm khống hồ sơ này còn có ông Trương Văn Hải (hiện là công chức văn phòng UBND phường Quảng Vinh). Thời điểm 2015, ông Hải đã là công chức văn phòng nhưng vẫn ký với chức danh thủ quỹ (năm 2003) và ông Nguyễn Đức Hải (hiện là kế toán kế hoạch UBND phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn), thời điểm năm 2015 ông Hải làm kế toán xã Quảng Vinh. Cả 2 ông Hải sau đó đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Sau khi được các "quan xã" tiếp tay lập hồ sơ khống, ông Cộng đã được UBND huyện Quảng Xương cấp sổ đó và sau đó số đất trên được cấp đi, cấp lại cho nhiều người khác nhau.

Tuấn Minh