Ngày 24-11, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp bất thường để bàn về vấn đề nhân sự, trong đó có việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP, Đại biểu HĐND TP đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

HĐND TP Đà Nẵng bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, điều hành kỳ họp bất thường

Kỳ họp do ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, điều hành vì ông Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch HĐND TP, có đơn xin vắng mặt.

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Phó chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng, cho biết kỳ họp diễn ra trong vòng 1 buổi sáng và báo chí chỉ được tham dự phần khai mạc và bế mạc. Phiên thảo luận của đại biểu về vấn đề nhân sự thì báo chí không được tham dự. Theo ông Hiếu, các vấn đề liên quan đến nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND nên tiến hành họp kín.

Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho biết HĐND gửi đến các Đại biểu HĐND tờ trình về việc đề nghị bãi nhiệm Chủ tịch HĐND TP, Đại biểu HĐND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

HĐND TP Đà Nẵng bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Anh trong một lần đi thị sát bãi rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Theo ông Trung, việc trình tờ trình xem xét bãi nhiệm Chủ tịch HĐND TP, bãi nhiệm đại biểu HĐND TP  đối với ông Nguyễn Xuân Anh dựa trên ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng đoàn HĐND thành phố và căn cứ quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ông Trung đề nghị các đại biểu xem xét, đưa ra ý kiến vì đây là vấn đề nghiêm trọng, cần phải được xem xét kỹ lưỡng, cẩn thận và đúng pháp luật. 

Tại phiên khai mạc, ông Đoàn Xuân Hiếu đã đọc tờ trình số 17/TTr-HĐND về việc đề nghị bãi nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Sau đó, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bước vào phần thảo luận kín.​

HĐND TP Đà Nẵng bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự kỳ họp giơ tay biểu quyết bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh

Sau phiên thảo luận, 48/49 đại biểu HĐND đã biểu quyết bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh và 100% đại biểu đã đồng ý tờ trình bãi nhiệm Chủ tịch HĐND TP, Đại biểu HĐND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Con đường thăng tiến của ông Nguyễn Xuân Anh đến khi "ngã ngựa".

Nguyễn Xuân Anh (SN 1-1-1976), nguyên quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh có trình độ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Con đường thăng tiến

Từ năm 1999 - 08/2006: Phóng viên, Phó Ban, Trưởng ban Quốc tế Báo Thanh niên.

Từ 8/2006 đến 03/2008: Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng.

Từ 3/2008 - 4/2009: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu.

Từ 4/2009 - 8/2009: Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Từ 8/2009 - 20/06/2011: Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Tháng 1/2011, tại Đại hội Đảng khóa XI, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 20/06/2011, được HĐND TP Đà Nẵng bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ngày 2/4/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngày 16/10/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 21, tại cuộc họp phiên thứ nhất đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 26/1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng 16/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố với tỷ lệ phiếu tán thành 100%.

"Ngã ngựa"

Từ ngày 13 đến 16-9-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) đã họp kỳ 17 và kết luận ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng, vi phạm kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định; nhận, sử dụng ô tô, 2 nhà của doanh nghiệp. Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của ông đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngày 6-10, tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh với hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và cho thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng.

Tin-ảnh: B.Vân