Học viện Chính trị khu vực III - tiền thân là Trường Đảng Liên khu V - thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần vào công tác nghiên cứu lý luận chung của Đảng và phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của học viện. Từ khi thành lập đến nay, học viện đã đào tạo hơn 65.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, từ cấp huyện đến tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước và một số cơ quan trung ương.

Học viện Chính trị khu vực III nhận Huân chương Lao động hạng nhất - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện chính trị khu vực III Ảnh: THẾ PHONG

Với những đóng góp liên tục, to lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị, Học viện Chính trị khu vực III đã được Đảng, nhà nước, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, ghi nhận và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ôn lại chặng đường 70 phát triển, PGS-TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, khẳng định đội ngũ công chức, viên chức nhà trường luôn kiên định lập trường của người cộng sản, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực III.

H.Nghi