Ngày 29-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ 34 khóa X. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-11.

Thảo luận 7 nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh hội nghị lần này sẽ thảo luận, cho ý kiến 7 nội dung quan trọng liên quan các lĩnh vực kinh tế - xã hội của TP HCM và công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị sẽ thảo luận Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 409- KL/TU ngày 27-12-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019, đánh giá triển vọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 24-10-2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2020 (giai đoạn 2018 - 2020); Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 19 nội dung theo Kết luận số 417-KL/TU ngày 19-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện giám sát, chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2019; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 26-2-2019 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2019 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020.

Về một số kết quả của năm 2019, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thông tin dự kiến tăng trưởng của TP HCM trong năm 2019 đạt mức 8,32%, cao hơn năm trước. Tỉ lệ đóng góp của kinh tế TP HCM với cả nước là 23,97%, tiếp tục tăng. Nếu duy trì đà tăng trưởng này, đến cuối nhiệm kỳ, TP HCM sẽ đóng góp 24% cho kinh tế cả nước. Cùng đó, năng suất lao động bình quân của TP HCM tiếp tục duy trì ở mức cao, gấp gần 3 lần cả nước.

Về thu ngân sách, theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, trong năm 2019, TP HCM có sự chủ động chuẩn bị các giải pháp từ đầu năm, góp phần thu ngân sách của TP HCM trong năm 2019 ước đạt 412.000 tỉ đồng, vượt khoảng 3,3% so với kế hoạch.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ 34 khóa X: Đổi mới quản lý, bắt kịp nhu cầu xã hội - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bốn nhóm chương trình phát triển TP HCM

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng gợi ý 4 nhóm chương trình phát triển TP HCM trong thời gian tới, gồm: Đổi mới mạnh mẽ quản lý của TP HCM; đột phá trong phát triển hạ tầng của TP HCM; đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cùng các sản phẩm chủ lực của TP HCM; chương trình phát triển nguồn nhân lực và phát huy văn hóa của TP HCM.

Đề cập công việc của năm 2020 cũng như định hướng cho nhiệm kỳ tới, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh kinh tế TP HCM thời gian qua có những thay đổi, cần được xác định rõ.

Năm 2020, dự kiến TP HCM đầu tư nhà nước chỉ còn 16%, 84% là từ tư nhân và đầu tư nước ngoài. Như vậy, động lực tăng trưởng kinh tế từ năm 2020 chính là doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài. Vì vậy, để thúc đẩy phát triển sản xuất, từ đó kinh tế TP HCM tăng trưởng nhanh hơn thì vai trò của nhà nước là quy hoạch, đầu tư hạ tầng và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu; đồng thời có các chính sách hỗ trợ (như giao đất, thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung...). Nghĩa là TP HCM có vai trò điều tiết, dẫn dắt, thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Điều này đòi hỏi môi trường đầu tư phải có sự thay đổi, đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, bắt kịp nhu cầu của xã hội, thị trường quốc tế.

"Khi cơ cấu về kinh tế thay đổi, nguồn lực thay đổi thì vai trò nhà nước cũng phải chuyển đổi theo. Chương trình 5 năm tới phải được thiết kế theo hướng đó" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gợi ý. 

Phải chấn chỉnh cán bộ nhà nước

Liên quan đến quy hoạch phát triển, quy hoạch sử dụng đất ở các huyện của TP HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phân tích hiện nay, đa số hộ nông dân được giao đất làm nông nghiệp không còn sản xuất nông nghiệp nữa. Khoảng 95% hộ dân giữ quyền sử dụng đất nông nghiệp với quỹ đất rất lớn nhưng TP HCM chưa chú trọng hỗ trợ họ chủ động chuyển đổi, tạo quỹ đất cho phát triển, từ đó làm phát sinh tình trạng xây dựng trái phép.

Liên quan đến tình trạng vi phạm xây dựng ở một số địa phương thời gian qua, trong đó một số cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý nhưng làm sai quy định, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Người làm công tác quản lý nhà nước làm trái quy định như vậy, làm sao có thể yêu cầu nhân dân làm đúng được? Phải chấn chỉnh lại cán bộ nhà nước. Đã làm công tác quản lý nhà nước thì dứt khoát không được làm trái pháp luật".

Ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu cần thực hiện nghiêm túc Quy định 1374-QĐ/TU và quyết liệt lập lại kỷ cương quản lý nhà nước, giám sát công tác Đảng.

Văn hóa là nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội

Bàn về chủ đề năm 2020 gắn với nhiệm kỳ mới của Đại hội Đảng bộ TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết qua thảo luận, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy nền tảng văn hóa của đất nước nói chung và của TP HCM nói riêng phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa, khơi dậy cho đúng và tiếp tục xây dựng trở thành điểm nhấn của đại hội tới. Đó là khẳng định văn hóa là nền tảng đồng hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Trường Hoàng