Theo tin từ Văn phòng Trung ương Đảng, ngày làm việc thứ hai (3-10) của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 8) làm việc tại hội trường về công tác nhân sự.

Hội nghị Trung ương 8: Giới thiệu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu quốc tế dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 30-9 Ảnh: TTXVN

Theo đó, BCH Trung ương Đảng đã thống nhất 100% giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào ngày 22-10 tới đây.

Cũng tại phiên họp này, BCH Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XII là ông Võ Thái Nguyên và ông Trần Đức Thắng. Ông Võ Thái Nguyên từng là Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Trần Đức Thắng từng là Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính). Như vậy, tính từ Hội nghị Trung ương 7 (tháng 5-2018) tới nay, UBKT Trung ương đã có thêm 3 nhân sự. Ở Hội nghị Trung ương 7, BCH Trung ương đã bầu ông Hoàng Văn Trà làm Ủy viên UBKT Trung ương. Chủ nhiệm UBKT Trung ương hiện nay là ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng.

Cùng ngày 3-10, Hội nghị Trung ương 8 thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Hội nghị Trung ương 8: Giới thiệu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước - Ảnh 2.
Thế Dũng