Hội thảo khoa học đường Hồ Chí Minh trên biển - Ảnh 1.

Họp báo giới thiệu hội thảo khoa học “Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” vào ngày 12-10. Ảnh: TTXVN

Hội thảo khẳng định và làm rõ chủ trương xây dựng tuyến chi viện chiến lược đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển là thành công lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm vận dụng vào phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam hiện đại và trong huấn luyện đào tạo cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục khơi dậy và bồi đắp tinh thần yêu nước của quân và dân cả nước. Hội thảo cũng nhằm tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ "Đoàn tàu không số" đã làm nên trang sử oanh liệt của dân tộc; khẳng định tinh thần yêu nước, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia trong công cuộc chống kẻ thù chung...

Ng.Hưởng