Theo đó, Hội đồng nghiệm thu sẽ nghe chủ đầu tư (Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM- MAUR) báo cáo về kết quả thực hiện các lưu ý của Hội đồng tại Văn bản số 90/TTHĐNTNN - CTTĐ ngày 15-5-2019. Bên cạnh đó, Hội đồng nghiệm thu sẽ đánh giá an toàn hệ thống, kế hoạch nghiệm thu tại các mốc thi công quan trọng đối với công trình. Đặc biệt xác định nguyên nhân và biện pháp xử lý đối với hiện tượng rơi gối cao su thuộc gói thầu CP2.

Hôm nay, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra tuyến metro số 1  - Ảnh 1.

Gói thầu CP 2 tiến độ thi công hơn 95%

Song song đó, Hội đồng nghiệm thu sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường các hạng mục thi công chính của công trình, trao đổi về kết quả kiểm tra.

Gói thầu CP2 (đoạn trên cao) do liên danh Sumitomo – Cienco 6 làm tổng thầu, có khoảng 1.184 gối cao su, tiến độ đạt hơn 95%.

Theo đại diện MAUR, sau sự cố rơi gối cao su đầu tiên, chủ đầu tư và tổng thầu, tư vấn NJPT đã rà soát toàn bộ chất lượng các gối cao su tương tự, việc rà soát đạt hơn 90% số lượng gối. Qua rà soát đã có tổng cộng 6 gối cao su bị sự cố (5 gối lệch và 1 gối bị rơi). Do đó cần khẩn trương làm rõ nguyên nhân các sự việc trên nhằm giảm tối đa các ảnh hưởng, thiệt hại đến toàn bộ kết cấu bên trên.

Trước sự cố trên, MAUR đã gửi văn bản khẩn đến đại diện Liên danh NJPT và tổng thầu đề nghị thu hồi giá trị đã thanh toán cho hạng mục gối cao su và lao lắp dầm thuộc gói thầu CP2.

Thu Hồng