Đây là sự đánh dấu bước phát triển mới của báo trong phối hợp, hợp tác với các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đưa chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" sang giai đoạn mới.

Hướng đến ngư dân, vì chủ quyền biển đảo - Ảnh 1.
Hướng đến ngư dân, vì chủ quyền biển đảo - Ảnh 2.
Hướng đến ngư dân, vì chủ quyền biển đảo - Ảnh 3.
Hướng đến ngư dân, vì chủ quyền biển đảo - Ảnh 4.

Đại diện Báo Người Lao Động ký kết Quy chế phối hợp với các đại diện (ảnh từ trên xuống): Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng TP HCM, UBND tỉnh Bến Tre. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nội dung quy chế là phối hợp tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ chủ quyền, xây dựng và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam và các hoạt động an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, tỉnh - thành có biển. Đồng thời, tổ chức các hoạt động trong chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" song song với tổ chức thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" để qua đó củng cố lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, xây dựng "thế trận lòng dân" trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam - đánh giá việc ký kết Quy chế phối hợp này sẽ phát huy khả năng, thế mạnh của mỗi bên, nhất là việc huy động nguồn lực hợp pháp của xã hội mang tính bền vững, lâu dài để cùng thực hiện chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" và chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân khẳng định với việc tăng cường hợp tác, nhất là với sự đồng hành, tham gia của ngày càng nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong thời gian sắp tới, Báo Người Lao Động tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiều chương trình, nhất là đưa chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đến ngư dân 28 tỉnh, thành có biển, tạo sức lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng, xã hội, góp phần vì công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

PHAN ANH