[infographic] Ba bước xử lý khi công ty, tòa nhà văn phòng có ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Các biện pháp để giảm nguy cơ lây nhiễm:

Tăng cường lưu thông không khí ngoài trời càng nhiều càng tốt bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào và sử dụng quạt tại phòng làm việc, phòng họp.

Không tập trung quá 10 người trong 1 phòng làm việc.

Luôn mang khẩu trang trong quá trình làm việc, hội họp.

Tăng cường công tác vệ sinh khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc.

Thực hiện khai báo y tế theo quy định, lập sẵn danh sách tất cả nhân viên, người lao động để thuận lợi trong truy vết phòng chống dịch.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch đến tất cả nhân viên tại nơi làm việc như quản lý, nhân viên, nhân viên vệ sinh và nhân viên bảo trì.

Bố trí xen kẽ các ca làm việc, thời gian bắt đầu và thời gian nghỉ để giảm số lượng nhân viên trong các khu vực chung.

Đẩy mạnh họp trực tuyến, hạn chế các cuộc họp không cần thiết.

A.Thanh (Theo HCDC)