[Infographic] Ba nhân sự cho vị trí Thống đốc NHNN, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng KH-CN - Ảnh 1.
A.Thanh