[Infographic] Chân dung 2 tướng công an được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an - Ảnh 1.
A.Thanh