[Infographic] Chân dung 5 ủy viên BCH Đảng bộ TP HCM được Ban Bí thư chỉ định bổ sung - Ảnh 1.
Trường Hoàng - A.Thanh