[Infographic] Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ảnh 1.
Nguyên Lâm - Minh Chiến