[Infographic] Chân dung tân Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Lê Quang Đạo - Ảnh 1.
A.Thanh