[Infographic] Diễn biến vụ 5 đối tượng liên quan gian lận điểm thi ở Sơn La - Ảnh 1.
Lê Duy - Duy Cường