Ngoài những thiết bị tiên tiến giúp học viên trải qua các tình huống có thể xảy ra, điều lưu ý sắp tới trong quá trình sát hạch là nâng bộ câu hỏi lên 600 câu so với 450 câu hỏi như trước, nếu đề có 35 câu mà làm đúng 35 câu nhưng có 1 câu trong 100 câu điểm liệt thì vẫn trượt và sẽ hủy kết quả lý thuyết.

[Infographic] - Muốn thi lấy bằng lái ôtô, cần biết những điểm mới này - Ảnh 1.
Lâm Nguyên