Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia gồm 7 chương, 36 điều, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2020. Luật quy định 13 hành vi bị nghiêm cấm như: Nghiêm cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia, nghiêm cấm cán bộ công chức, viên chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, người làm việc trong LLVT, học sinh, sinh viên uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc…Luật cũng nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông bao gồm cả xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

[infographic] -  Những điều cấm trong Luật Phòng chống tác hại rượu, bia - Ảnh 1.
Lâm Nguyên