[Infographic] TP HCM: Các trường hợp nào được hoạt động sau 18 giờ? - Ảnh 1.
A.Thanh