[Infographic] TP HCM có 6 quận, huyện... nguy cơ rất cao về dịch Covid-19 - Ảnh 1.
A. Thanh