[Infographic] Vùng xanh Covid-19 ngày càng... lan nhanh  - Ảnh 1.
A.Thanh