Cùng tham dự còn có 349 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Phiên chính thức sẽ diễn ra từ ngày 18 – 20 tháng 10.

Dưới đây là những hình ảnh cho phiên trù bị Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.
Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 2.

Các đại biểu thắp hương tại Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 3.

Quang cảnh trước kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 4.

Các đại biểu dự phiên trù bị

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu

Tâm Minh